گوهر شناسی

فنگ شویی 10

10 سنگ برتر در فنگ شویی

فنگ شویی یک فلسفه و فن باستانی در چین است تا بهترین اثر را بر سلامتی، شادی، موفقیت، هماهنگی و به طور کلی انرژی مثبت داشت...
الماس مصنوعی

ساخت الماس آزمایشگاهی : فیلم

الماس مصنوعی (هم چنین معروف به الماس ساخته شده در آزمایشگاه، الماس پرورده شده در آزمایشگاه، الماس فرآوری شده یا الماس کش...
فیروزه

جادوئی ترین خواص سنگ فیروزه

تحریک وراه اندازی نیروها و چاکراهای انسان ها، آرامش دادن ، بیدار شدن نیروهای درونی افراد، درمان انواع بیماری های معده هم...
هماتیت در گذر تاریخ 1

هماتیت در گذر تاریخ

درخشش و رنگ خاکستری تیره تا سیاه به این سنگ جلوه و زیبایی خاصی بخشیده است. این سنگ ارزان قیمت به وفور در سایزهای متفاوت ...
خاصیت ایزوتروپیک 2

خاصیت ایزوتروپیک و آنیزوتروپیک در گوهرها

سنگ های قیمتی می توانند یکی از این دو خصوصیت را در خود به نمایش بگذارند: ایزوتروپیک و آنیزوتروپیک. در مقاله پیش رو تصمیم...
کیانیت 1

کیانیت (کیانایت)

کیانایت گوهری که نامش را از کلمه یونانی kuanos به معنای آبی عمیق نشأت گرفته است، سنگی از خانواده کانی سیلاکت آبی می باشد...
شناخت یاقوت اصل 1

شناسایی یاقوت معدنی اصل از بدل

یاقوت سرخ یکی از چهار سنگ قیمتی شناخته شده در میان مردم است. بنابراین سنگ یاقوت سرخ از سنگ های نیمه قیمتی دیگر خیلی با ا...
مرجان 1

درباره سنگ مرجان

برای هزاران سال تمدن های سراسر جهان مرجان را به عنوان سنگ قیمتی ارزش گذاری می کردند و این سنگ تولید شده دریایی را دارای ...
ساووریت 1

ساوریت سنگی اعجاب آور و شفافیتی شگفت انگیز

زمان زمرد دیگر به سر رسیده اکنون زمان آن است تا نگاهی به تساوریت(Tsavorite) سبز رنگ با شکوه بیاندازیم و آن را تبدیل به ج...
فواید یاقوت 1

ﺧﻮاص درمانی و ﻓﻮاﯾﺪ ﯾﺎﻗﻮت

آوﯾﺨﺘﻦ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﺮ ﮔﺮدن ، ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن در ﺑﺪن ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺳﮑﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ